Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Преддипломна практика

Преддипломна практика

Преддипломната практика за студенти от спец. "Транспортно строителство" се провежда под формата на практически занятия в строителна фирма. Целта е студентите да се запознаят с дейността и технологиите на фирмата и да се подготвят за дипломно проектиране. Те могат да се насочат на място към дипломно задание в областта на бъдещата си реализация. След провеждане на преддипломната практика, студентите представят служебни бележки от фирмата, въз основна на които се заверява практиката. Преддипломната практика дава възможност на студентите да се насочат и към работа съгласно тяхната квалификация.