Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Учебно - производствена практика

Учебно - производствена практика

Практиката се състои от посещения на строителни площадки и завършени обекти, където студентите могат да наблюдават различни строителни системи и придобият практически опит по организация на строителството.