Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Стоманобетонни мостове

Стоманобетонни мостове
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Костадин Топуров

Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават проблемите на функционалните елементи, формообразуването, специфичните изисквания за анализ, изчислителни проверки, детайлирането и начина на изграждане на различни видове гредови стоманобетони пътни и железопътни мостове. Ще получат основни познания по проектиране и изграждане на стоманобетонни дъгови и вантови мостове. Ще се запознаят и с някои особености за теорията на стоманобетона и предварително напрегнатия стоманобетон при неговото приложение в мостовата практика.

Книги
Учебни материали