Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Дескриптивна геометрия - курсови задачи

Дескриптивна геометрия - курсови задачи

На базата на основните принципи в Дескриптивната геометрия студентите подготвят три курсови задачи за изобразяване на архитектурни форми със сенки, на праволинейни повърхнини и на обекти в перспектива. Студентите добиват умения за изчертаване на 3D- обекти ръчно или чрез CAD-системи.