Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Дескриптивна геометрия

Дескриптивна геометрия
Специалност Архитектура
Факултет Геодезически факултет
Катедра Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика
Водещ преподавател доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
Допълнителен език английски, френски

Дескриптивната геометрия е клон на математическото моделиране, в който се изучават методите за построяване и практическо използване на равнинни модели-чертежи на пространствени форми. Учебният материал обхваща най-същественото от трите взаимнодопълващи се проекции – монжова, аксонометрия и перспектива. Важно място заемат сведенията за ротационни, витлови и праволинейни повърхнини и изобразяването на сенки. Изучаването на дескриптивна геометрия в систематичен курс възпитава съобразителност и въображение, разширява техническата култура и повишава интелектуалното ниво на бъдещите архитекти.

Конспекти


Правила за заверка