Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Строителна физика - курсови задачи

Строителна физика - курсови задачи
Специалност Архитектура
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател доц. д-р Светлана Джамбова

В курсовите задачи по строителна физика студентите се запознават с основни наредби за: а) топлосъхранение и икономии на енергия в сгради и б) защита от шум на територията на населените места. Теоретичните познания се прилагат практически за изчисляване на необходимата топлоизолация на няколко вида многослойни ограждащи конструкции. Оценява се и се коригира предложената топлоизолация с цел подсигуряване и на удовлетворяваща нормите шумоизолация на същите ограждащи конструкции. Работата по курсовите задачи изгражда умения за разработване и представяне на реални проекти, съобразени и отговарящи на действащите наредби