Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Урбанистичен синтез и архитектура

Урбанистичен синтез и архитектура
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. арх. Веселин Дончев
Допълнителен език английски, френски

Курсов проект, разработван в две фази с по няколко етапа: 1.1. Запознаване с целите и задачите на проекта и избор на обект; 1.2. Анализ на "историко-географските" и "социално-икономическите" аспекти на града и региона; 1.3. Анализ на "ландшафтно-урбанистичните" и "архитектурно-културните" аспекти и особености; 2.1. Урбанистичен синтез; 2.2. Урбанистична прогноза и модел за функционално-пространствено развитие на града. Всеки етап се докладва пред комисия и оценява.