Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Учебна практика по история на архитектурата

Учебна практика по история на архитектурата

Целта на Летния учебен стаж по История на архитектурата е да запознае студентите с различните стилове и техните архитектурни елементи. Това се постига посредством измерването и изчертаването им, както и чрез фото заснемане и рисуване. Първоначално студентите измерват и скицират ръчно архитектурния обект и неговите елементи прилагайки своите знания по история на архитектурата, основи на архитектурното проектиране и изобразителни средства в архитектурното проектиране. Вторият етап от учебния стаж представлява изчертаването на архитектурния обект на базата на предварителното му измерване (заснемане) като по този начин се подава информация за пространствено-композиционните му характеристики, неговите пропорции, материали, цветове и текстури.

Указания за условията и реда на провеждане на учебната практика по "История на архитектурата" извън България.