Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектура на инженерните съоръжения

Архитектура на инженерните съоръжения
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Асен Писарски
Допълнителен език английски, френски, руски

Дисциплината дава необходимите знания за специфичните архитектурни проблеми на инженерните съоръжения, които представляват съществената част от изградената от човека пространствена жизнена среда. На базата на класификация по функционален признак се проследяват функционалните, технико-икономическите и архитектурно-естетическите характеристики на инженерните съоръжения. Разглеждат се основните принципи на формообразуване, композиция и оцветяване, възможностите за хармонична интеграция на инженерните съоръжения в околната среда, както и архитектурните проблеми при създаване на комплекси от сгради, инженерни съоръжения и открити технологични, транспортни и технически инсталации. Студентите се запознават с реализации от известни съвременни архитекти.

Книги


Учебни материали


Други


Информация

ОЦЕНКИ АИС 2019-2020
проф. А.Писарски