Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурни конструкции

Архитектурни конструкции

Конструкция и архитектурна форма. Конструктивни и строителни системи. Сгради, изпълнявани с носещи стени – зидани стени, монолитни и сглобяеми стоманобетонни стени. Сгради, изпълнявани със скелетни конструкции – монолитен стоманобетонен скелет, сглобяем стоманобетонен скелет, стоманен скелет. Покривни конструкции на помещения с големи подпорни разстояния - гредови конструкции, рамки, арки, тънкостенни черупкови и нагънати конструкции, пространствени прътови конструкции, висящи и вантови конструкции, пневматични конструкции.

Книги


Курсови задачи и заданияДруги