Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Геодезия

Геодезия
Специалност Архитектура
Факултет Геодезически факултет
Катедра Геодезия и геоинформатика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Александров
Допълнителен език английски, френски

Дисциплината ГЕОДЕЗИЯ има за цел да даде на студентите необходимия минимум знания относно геодезическите инструменти и снимачни методи, включително фотограметрични, за изработване на геодезически планове и карти. В обема на лекционния курс студентите се запознават с основни положения от хоризонталното планиране на населени места, пътни комуникации, сгради и съоръжения, както и с методи за тяхното трасиране. Получените знания позволяват на бъдещите архитекти да преценяват кои геодезически задачи могат да използват в архитектурното проектиране самостоятелно и кои със съдействието на инженерните геодезисти.

Книги

ГЕОДЕЗИЯ за ФТС,ХТФ и АФ
Кр. Микренска, Б.Александров, П.Г.Павлов

Учебни материалиКурсови задачи и задания

Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m