Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Геодезия

Геодезия

След приключване на обучението си по дисциплината "Геодезия", студентите могат да четат и използват топографски планове, карти и цифрови модели на територията, за проектиране, изграждане и поддържане на строителни съоръжения. Познаването на различни геодезически инструменти и апарати им дава възможност да извършват измервания на ъгли, дължини и превишения. Те могат да обработват и оценяват точността на измерванията, да изчисляват площи, координати и коти на точки. Получените знания, относно принципите за изработване на топографски планове, карти и цифрови топографски модели, им дават възможност да правят малки снимки в района на строителна площадка, да подравняват терени, и решават разнообразни задачи.

Книги

ГЕОДЕЗИЯ за ФТС,ХТФ и АФ
Кр. Микренска, Б.Александров, П.Г.Павлов


Конспекти


Учебни материали