Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурни конструкции - II преддипломен проект

Архитектурни конструкции - II преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Допълнителен език Френски, английски, немски, руски

Проектът формира методика и умения за концептуално проектиране в идейна фаза върху основата на тематични проучвания, вариантни решения, оценка и избор на конструкция и синтез в архитектурната форма.

Книги


Други