Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Корпоративни финанси

Корпоративни финанси
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д.ик.н. Богомил Борисов Манов

Целта на учебната дисциплина "Корпоративни финанси" е да се дадат познания на студентите в областта на правно-организационната и икономическа среда за осъществяване на бизнеса у нас. Във връзка с това са включени теми за управление на капитала, вложен в дълготрайни активи, инвестиции във финансови и реални активи. Освен това се прави анализ и оценка на риска при инвестиции. Изследват се източниците за финансиране и се оценява финансовото състояние на търговските дружества. Дава се практическа насоченост за усъвършенстване на управлението на фирмите.