Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по сградостроителство

Проект по сградостроителство
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател гл.ас. арх. Румен Грънчаров

Разработката на курсовия проект следва принципите на реалната проектантска практика на архитекта. В течение на 15-те седмици на семестъра студентите търсят въпросите и намират отговорите на: пространствено-материалната структура на обекта; оптималната композиция на функционалните елементи на сградата /единични и групови/; конструктивни решения на характерните детайли по хоризонтала и вертикала; основните водещи съображения и архитектурния работен процес, обусловени от изискванията на участващите в него инженерни специалности - ОВКИ, ВК, Ел и най-вече конструкции; придобиване основни умения и усъвършенстване на графичната култура на представяне на обекта от страна на студените при пълното и всестранно зачитане на интернационалната начертателна практика - Европейски съюз.

Конспекти


Учебни материали


Курсови задачи и заданияПравила за заверкаДруги