Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурни конструкции - работен проект

Архитектурни конструкции - работен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Допълнителен език Френски, английски, немски, руски

Студентът получава умения и знания за доразвитие на идеен проект в частична работна фаза (технически проект) с изясняване на конструкцията, основните елементи на сградата и техните детайли с прилагане на актуални системи, материали и технология. Усвоява се метод за проучване и синтез на архитектурно-конструктивното решение на сградата и на различните сградни системи и инженерни части на проекта.

Книги


Други