Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурни конструкции - специализиран курс

Архитектурни конструкции - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Допълнителен език френски, руски

Студентите получават знания по актуалното развитие и проблемите на съвременните архитектурни конструкции и детайли. Те се запознават с авангардните системи и технологии за изпълнение на носещи елементи, стени, подове, фасади и покривни остъклявания, преградни стени, облицовки и др. на базата на национални и световни стандарти. След завършване на дисциплината студентът може да прави избор и оценка и да прилага подходящо конструктивно решение, системи и детайли в проектирането на различни видове сгради, в това число спортни зали и съоръжения, плувни басейни, активни и пасивни системи за енергоефективна архитектура и др. Курсът води по гъвкава тематика с участие и на външни специалисти и ползва специализирана фирмена литература.

Книги


Други