Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по железопътно строителство

Проект по железопътно строителство
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

След разработването на проекта студентите получават знания за: - Разработване на еднопътна жп линия в план и надлъжен профил. - Проектиране на отводняването: определяне мястото, вида и главните размери на водоотводнителните съоръжения. - Определяне на строителната стойност на линията. - Разработване на жп гара с необходимите товаро-разтоварни устройства за обслужване на промишлено предприятие.

Публикации


Учебни материали

Видео обучение
линк към видео обучение

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б
Курсови задачи и задания


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-020)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(021-040)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(041-060)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(061-080)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(081-100)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-120)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(141-166)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща