Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по строителни изолации

Проект по строителни изолации
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Назърски

Проектът по дисциплината има за цел да създаде практически умения при подготовката на студентите в областта хидро, топло и антикорозионната защита на сгради и съоръжения. Частта на проекта по хидроизолации обхваща покривни и подземни хидроизолации на сграда, частта по топлоизолации - проектиране на енергоефективна топлоизолация на сграда, а частта по антикорозионна защита - проект за защита на конструкцията от корозия.

Учебни материали