Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по пътно строителство

Проект по пътно строителство
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ягода Тодорова

Студентите придобиват умения да проектират път в ситуация, надлъжен и напречни профили, да изчисляват елементите на преходни, хоризонтални и вертикални криви, да изследват видимостта и преоформят напречния наклон в крива, да оразмеряват конструкцията на пътна настилка.

Учебни материали

Тема 2 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Тема 3 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Курсови задачи и задания


Информация