Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Информатика в архитектурата - I част

Информатика в архитектурата - I част
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Асен Писарски
Допълнителен език английски, френски, немски

Формират се базовите теоретични и практически познания за използуване на компютърните технологии. В лекционния курс се разглеждат основните понятия в техническото и програмното осигуряване. В практическите занятия се изучават принципите на текстообработка, ползване на електронни таблици и бази-данни. През втората половина от семестъра се преподават основите на двумерно чертане с CAD система с общо предназначение.

Учебни материали

BIIIM
xxx