Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по дървени и пластмасови конструкции

Проект по дървени и пластмасови конструкции

В курсовия проект се разработва дървената конструкция на едноетажна едноотворна сграда. изчисляват се елементите на покривната конструкция: дъсчена обшивка, ребра, столици, главни греди. Една от колоните се разработва като съставена с податливи съединителни средства. Изчисляват се и се конструират възлите на главната греда. Изчертава се Оразмеряването се извършва по метода по гранични състояния с частни коефициенти за сигурност. Съставя се общото композиционно решение на конструкцията с необходимото пространствено укрепване. Изготвят се чертежи на главната греда и на характерни детайли за връзката между отделните части на конструкцията.

Книги


Конспекти


Учебни материали

КДКК- Столица
д-р инж. Д. Бояджиева
Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

КДКК - Дъсчена обшивка
Георги Радославов

КДКК - Столица
Георги Радославов

КДКК - Столица - Детайл
Георги Радославов

КДКК - Главна греда
Георги Радославов

КДКК - Колона
Георги РадославовТема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Информация

Практика - Дървен покрив
доц. Деляна Бояджиева