Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по технология на строителството - II част

Проект по технология на строителството - II част

В курсовия проект студентите се запознават с основното съдържание и разработването на строително-технологичните проекти за изпълнение на стоманобетонните работи при монолитни сгради и съоръжения и за монтажните работи при монолитни сгради и съоръжения и за монтажните работи при сглобяеми сгради и съоръжения. В проектът се засяга приложението на съвременни технологични методи и рационални комплекти от машини и технологични средства. След разработването на проекта, студентите придобиват знания и умения и могат самостоятелно и в екип да разработват строително-технологически проекти за комплексно изпълнение на сгради и съоръжения по различни строително-технологични методи.

Правила за заверка