Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Архитектура / Дисциплини /

Сградостроителство

Сградостроителство
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Допълнителен език френски, руски

След завършване на лекционния курс студентът получава теоретични знания и умения в проектирането на архитектурните конструкции, елементи и детайли на сградите, за техните конструктивни, изолационни, художествени функции, материали и структури и начини на изпълнение. Студените усвояват взаимовръзката между конструкцията, технологията и архитектурната композиция в систеза на архитектурната форма. Получават се базовите знания за класическите и най-широко разпространените съвременни конструкции, елементи и детайли, необходими за професионалната подготовка на архитекта.

Учебни материалиПравила за заверка


Други