Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по производство на метални конструкции

Проект по производство на метални конструкции

Предмет на курсовия проект е разработване на детайлирани производствени чертежи, включително с технологични карти за разкрой, операционно монтажни схеми за сглобяване и избор на подходяща технология за изпълнение. Чрез курсовия проект се затвърждават и практически осмислят познанията, получени от лекциите. Студентите придобиват начални умения за самостоятелно решаване на най-често срещаните технологични въпроси при производството на метални конструкции. Курсовият проект е обвързан методически с процесите на конструктивното проектиране и конструктивно-технологичното детайлиране.