Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Специализирани компютърни технологии - 3D Studio

Специализирани компютърни технологии - 3D Studio
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Боян Георгиев
Допълнителен език английски, немски

Курсът има за цел да запознае студентите с основните възможности за тримерно моделиране и създаване на фотореалистични изображения с 3D Studio MAX. Разглеждат се възможностите за създаване и приложение на материали, за въвеждане на тримерни модели, създадени чрез други програмни продукти, както и елементарните възможности за създаване на анимации. В края на семестъра студентите разработват самостоятелна курсова задача.

Към Електронната платформа за обучение.

Правила за заверка

Изисквания за курсова задача по СКТ-3DS
Боян Георгиев, Замфир Хаджийски

Фото галерия

  • Концертна зала - дипломен проект
  • Интериор на концертна зала - дипломен проект