Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD

Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Асен Писарски
Допълнителен език английски, френски, руски

В дисциплината знанията на студентите се задълбочават в професионална посока, осмислят се и се експериментира чрез компютърните технологии в различни фази на създаване и онагледяване на архитектурния проект в средата на специализираната архитектурна CAD система - ArchiCAD. В резултат студентите достигат до възможността за приложение на компютърна технология в практиката на архитектурното проектиране.

Публикации

Учебни материали

BIIIM
xxx