Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Реконструкция на сгради

Реконструкция на сгради
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Допълнителен език Френски, английски, немски, руски

След завършване на курса студентите имат познания за подхода към реконструкция на сграда, вкл. фазите и съдържанието на проектирането и изпълнението в тяхната методическа обвързаност, за причините и характера на повредите и деформациите на сградната структура и нейните основни елементи, за методите за анализ и оценка на архитектурните конструкции и елементи и методите за тяхното възстановяване, укрепване и адаптиране към нови функционални и естетически изисквания и стандарти чрез нови материали и технологии. С тези познания те могат да проектират реконструкция на сграда и да ръководят проектантски екип, като и да оценяват пълнотата на един проект за реконструкция на сграда и да надзирават неговото изпълнение.

Конспекти