Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Практикуване на професията "Архитект"

Практикуване на професията "Архитект"
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Валери Иванов
Допълнителен език английски, френски

Лекционният курс предоставя информация за работата на архитектите в областта на инвестиционното проектиране, строителството, бизнеса с недвижими имоти, градското управление, териториалното устройство, науката и образованието. Да предложи необходимите теоретични и практически знания за широкия спектър от възможности за целесъобразна и ефективна професионална реализация на младия специалист Архитект. Знания относно фазите на инвестиционния процес в строителството и ролята на Архитекта в тях, юридическите аспекти на професионалната реализация, проектното управление, фирмената организация и ръководство, научните изследвания и образователната дейност, професионалната реализация в чужбина. Умения за екипна работа и професионални комуникации.