Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Проект по дървени конструкции и дървени мостове

Проект по дървени конструкции и дървени мостове

В курсовия проект се разработва дървената конструкция на едноетажна едноотворна сграда. Изчисляват се елементите на покривната конструкция: дъсчена обшивка, ребра, столици, главни греди. Една от колоните се разработва като съставена с податливи съединителни средства. Изчисляват се и се конструират възлите на главната града. Изчертава се. Оразмеряването се извършва по метода по гранични състояния с частни коефициенти за сигурност. Съставя се общото композицонно решение на конструкцията с необходимото пространствено укрепване. Изготвят се чертежи на главната греда и на характерни детайли за връзката между отделните части на конструкцията.

Книги


Учебни материали

Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Тема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева