Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Енергоефективна архитектура

Енергоефективна архитектура
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Йордан Радев
Допълнителен език английски, руски

В рамките на 15 лекции и 15 семинарни занятия студентите овладяват нормите, похватите и методите на енергоефективно обследване, оценка, проектиране и реновация на архитектурно-строителни обекти. В обхвата на курса са включени проблеми на въздействието на пространствената организация, планировъчните особености и качествата на строителните материали и изделия върху човешкото здраве в сферата на обитаването. Успешното завършване на курса осигурява на студентите познания за процеса Енергоспестяване и прилагането му в проектантската практика.

Публикации


Конспекти


Учебни материали

BIIIM
xxx

Други