Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Проект по строителство на пътища

Проект по строителство на пътища
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Донка Гутева

Студентите придобиват умения да оразмеряват асфалтобетонови пътни настилки по допустима деформация с проверка на опънните и срязващите напрежения, да конструират типови и подробни напречни профили, да изчисляват земните маси и да изравняват Брукнеров полигон. Проектът съдържа и план за отводняване на пътя, хидравлично оразмеряване и идеен проект на водосток.

Информация