Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Съвременна американска архитектура

Съвременна американска архитектура
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател доц. арх. Димитър Андрейчин
Допълнителен език английски, руски, френски

Курсът е отворен за всички интересуващи се студенти. Акцентът в лекциите пада върху водещата роля на американските архитекти през последните десетилетия. В ретроспективните поредици от лекции, посветени на 20-ти век, се разглеждат широк кръг проблеми, правят се исторически съпоставки, посочват се връзките между актуални явления в САЩ, в Европа и у нас. Всяка лекция е придружена с 160 - 200 диапозитива, прожектирани на два екрана, и видео филми.

Конспекти

Календарен план за лекциите 2013 - зимен семестър
Програма за отворения факултативен лекционен курс през зимния семестър на 2013-14 / доц.арх. Димитър Андрейчин

Lec-2018-Fall-Erasmus
A course of lectures

23-Lec-Fall-Andreychin-Bg - Color.doc
доц. арх. Димитър Андрейчин

Учебни материали

Contemporary American (and World) Architecture
Lectures Program for the Fall Semester 2013-14 by Dimitar Andreychin, Architect, Associate Professor