Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Проект по градоустройство, градско движение и улици

Проект по градоустройство, градско движение и улици
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Донка Гутева

Студентите придобиват умения да правят преброяване и заснемане на кръстовище, да съставят картограми за транспортното натоварване, да изчисляват фазите и цикъла за регулиране на движението, да оразмеряват пешеходен тунел и спирки на градския транспорт. Изготвят геометрично решение и проект за организация на движението, вертикална планировка на кръстовището с преоформяне на напречните наклони на улиците, конструират напречни профили с разположение на подземни комуникации.

Информация