Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Проект по стоманобетонни мостове

Проект по стоманобетонни мостове
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Костадин Топуров

В проекта е предвидено да се изпълни следното: - По зададено пътно решение (надлъжен профил и ситуация) да се проектира стоманобетонен мост. Видът на конструкцията и технологията са по предложение на студентите, съобразено със заданието. - След изясняване на конструкцията (изработване на генерален план) се провеждат изчисления на връхната конструкция със съвременен софтуерен продукт. - За изчислените елементи се изработват кофражни и армировъчни планове.

Книги