Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Проект по въжени линии

Проект по въжени линии
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Юлиан Тотев

С направата на курсовия проекта студентите допълват знанията си в областта на проектирането и строителството на този специфичен вид транспорт и добиват известен практически опит. В проекта се набляга основно на конструктивната част - оразмеряване на носещите елементи (въжета, стълбове, станции) на въжените линии. Специално внимание се отделя на оразмеряването на отделен подпорен стълб, натоварен възможно най-неблагоприятно под постоянните и подвижните товари. Проектирането на надлъжния профил на съоръжението се свежда до правилното определяне на местата на станциите и стълбовете и направата на свързаните с това проверки. Комплексното оформяне на проекта включва и провеждането на тягови изчисления.