Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Проект по пристанища

Проект по пристанища
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Теодор Етимов

Успешно завършилите курса ще са проектирали ново морско пристанище. Проекта включва аналитично изчисляване на параметрите на вълната в плитководна и дълбоководна зона, проектиране на генерален план, оградни съоръжения с откосен профил, оразмеряване на основни компоненти от прилежащата му пристанищна територия (буферни складове, пътища и железопътната мрежа), оразмеряване на гравитационна кейова стена. Чертожната част включва графично изображение на рефракция на вълнението, генерален план на пристанището, чертежи и проектирани елементи на пристанището, гравитационна кейова стена и разрези в характерни места.

Книги

Морски пристанища
д-р инж. Евелина Иванова