Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Преддипломна практика по профил

Преддипломна практика по профил
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет

Специализираната подготовка в профилиращото ниво на обучение се допълва от преддипломна практика (стаж) по профил. Провежда се за запознаване с реалната практика в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране в независими проектантски бюра и фирми. Студентът извършва по време на стажа и проучвания по темата на предстоящата си дипломна работа. Стажантът придобива практически желания и умения за цялостния проектантски и инвестиционен процес.