Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Сградостроителство - I проект

Сградостроителство - I проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Допълнителен език Френски, английски, немски, руски

Проектът изгражда първите и базови проектантски умения в изграждането на архитектурни форми чрез приложение на подходящи архитектурно-конструктивни елементи и детайли. Чрез разработването на проект на малка двуетажна сграда в три варианта на носещата конструкция (монолитен стоманобетонен скелет, носещи стени и дървен или стоманен скелет) студентите усвояват взаимовръзката и отражението на конструкцията върху формата като задължителен момент в методиката на проектиране на сградата, както и за разработването и прилагането на детайли на носещата конструкция, подовете, покрива, фасадните и вътрешни стени.

Учебни материали


Други