Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Защита при извънредни ситуации

Защита при извънредни ситуации
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д-р арх. Минчо Ненчев

Дисциплината запознава студентите с принципите на осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия и аварии. Разглеждат се въпросите по координация на дейностите при възникване на кризи, както и функционирането на единна спасителна система. Изтъкват се принципите за превантивна дейност и възможностите за съвместяване на закони и подзаконови актове, касаещи различни сектори на обществената база. Създават се отношения на по-тясно съчетаване на теория и практика.