Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурна антропология

Архитектурна антропология

Учебната дисциплина дава ориентация за обширната и не твърде изучена област на въздействието на изкуствената жизнена среда върху психиката и поведението на хората и разкрива отговорностите на архитекта и урбаниста за последиците от това ежедневно въздействие. Проследяват се културните корени на формообразуването в архитектурата и дизайна във връзка с развитието на езика, психиката и принципите на архитектурното възприятие. Разглеждат се съответствията между архитектурното пространство и парите: функционални ресурсни метафори, допускащи паралел между композиционните и финансовите закони. Съпоставят се културни и архитектурни постижения породени от традиционни и търговски културни тенденции през различни епохи, по линия на официалната и на фолклорната култура.