Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурно осветление

Архитектурно осветление

Предмет на дисциплината "Архитектурно осветление" са изкуственото осветление, основните типове източници на светлина, техническите осветителни тела и тяхното използване в интериора и екстериора на сградите и градската среда. Целта на дисциплината е да даде теоретични познания и практични умения за светлината и основни концепции на изкуственото осветление, както и похватите за използването му в различните видове архитектурни пространства. Основните задачи на курса са запознаване с: физиката на светлината; възприемането на светлината и въздействието й върху човека и неговата дейност; с основни продукти и техники за архитектурно осветление.

Други