Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Цветът в архитектурата

Цветът в архитектурата
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Анна Аврамова
Допълнителен език немски, руски

Целта на курса е усвояване и прилагане на методологичен подход при проектиране на пространствената жизнена среда. Лекционният курс започва с кратък исторически преглед на теорията за светлината и цвета. Проследява се физиологическото, психологическото и духовно въздействие на цвета върху човека. Изучават се основни принципи при цветово решение на интериора и екстериора. В рамките на практически упражнения студентите получават умения за анализ на всяко пространство с оглед на неговото предназначение и на въздействието, което се цели да предизвиква. Дават се и някои практически препоръки, свързани с нормативната база и с цветовото въздействие на различните строителни материали.