Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Информатика в архитектурата (факултативно)

Информатика в архитектурата (факултативно)
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Боян Георгиев
Допълнителен език английски, френски, немски

Файкултативна дисциплина посветена на различни програмни пакети. Предлага се при наличие на свободен преподавателски ресурс и наличие на формиран интерес сред студентите.

Учебни материали

BIIIM
xxx