Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

История на античната и средновековна архитектура

История на античната и средновековна архитектура

История на античната и средновековна архитектура проследява възникването и развитието на архитектурата като мисловна и овеществяваща човешка дейност, в резултат на която се зараждат, развиват се във времето и се оформят окончателно разнообразни архитектурни типове.

Този обзор се осъществява чрез метода на сравнителен анализ и изяснява историческия ход от зараждане на примитивните пространствени първообрази до превръщането им в художествено-изразителни силно въздействащи архитектурни форми, изградени върху принципите на архитектурната композиция.

Фото галерия

  • Практическа задача
  • Практическа задача
  • Практическа задача
  • Практическа задача