Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

История на архитектурата ХV - ХVIII век

История на архитектурата ХV - ХVIII век
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Марта Петрова
Допълнителен език френски, руски

В курса се разглеждат стиловете Ренесанс, Барок, Рококо и Класицизъм, изявени и разпространени в европейските страни - Италия, Франция, Нидерландия, Германия, Испания, Австрия, както и принадлежността към тях на най-изтъкнатите архитекти и техни творби. Материята се разглежда по проблеми, които са различни за различните стилове. Обръща се внимание на социалната среда, която определя характера на културата и архитектурата, на художествените критерии и композиционните похвати, типология, подход и пропорции на съответния период. Набляга се на връзката между природа и архитектура, както и на проблемите на жизнената среда. Завършилите курса придобиват знания, умения и опит, които ги изграждат като професионалисти с широк поглед върху миналото на европейската култура и архитектура.