Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

История на българската архитектура

История на българската архитектура
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Марта Петрова
Допълнителен език френски, руски

Дисциплината има за задача да разгледа и обясни вярно нашето архитектурно наследство, да изясни пътя на неговото развитие през вековете, националната му самобитност, благотворното влияние на съседните страни, вплетените в неговата тъкан елементи от близки и далечни култури, да определи правилно и обективно най-характерните и ценни архитектурни паметници, които трасират развитието на архитектурата и културата. Завършилите курса придобиват знания, умения и опит, които са необходими за изграждането им като проектанти и специалисти по опазване на архитектурните паметници - част от богатото ни културно наследство.