Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Опазване на архитектурното наследство

Опазване на архитектурното наследство
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Допълнителен език френски, руски

Опазване на архитектурното наследство има за цел да формира основни познания по проблемите на опазването на архитектурното наследство и да внуши начин на мислене в подхода към ценната архитектурна среда в процеса на архитектурното творчество.

Дисциплината разглежда видовете културни ценности (паметници на културата), тяхната правна защита и националната система за опазване. Представена е историческата еволюция на идеите за приемственост. С много примери са представени подходите за опазване на архитектурното наследство на различни равнища: единични ценности, исторически градове и исторически територии. Разглежда се синтезът на изкуствата с историческата среда.

Конспекти


Информация


Фото галерия

  • Курсов проект, пл.
  • Курсов проект, анализ на пл.
  • Курсов проект, пл.
  • Курсов проект,
  • Курсов проект,
  • Курсов проект,
  • Курсов проект, зона Г-14, София
  • Курсов проект, зона Г-14, София