Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс

Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател проф. д.н. арх. Тодор Кръстев
Допълнителен език френски, руски

Дисциплината задълбочава професионалните познания за архитектурно творчество в историческата среда на различни равнища. С конкретни примери се анализират взаимоотношенията между историческите пластове в средата и интерпретацията на архитектурното наследство в новата архитектура. Представя се международната система за опазване на архитектурното наследство и световния опит в областта на градоустройствената защита и обновяването на историческите селища. Разглежда се методическия подход за съставяне на планове за опазване на урбанистично и териториално нива. Представят се забележителни примери от световната и българската урбанистична и архитектурна практики.