Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Опазване на исторически селища и райони - преддипломен проект

Опазване на исторически селища и райони - преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Допълнителен език френски, руски

Преддипломният проект има за цел да формира специализирани проектантски умения за градоустройствено проектиране в исторически контекст според най-актуалните правила, норми и изисквания. Проектантските задачи са напълно реални, при отчитане на конкретния урбанистичен, културен и социален контекст. За тази цел се осъществяват активни контакти с местните администрации. Проектирането завършва с предложения за изменения на действащи застроителни планове и частични квартални застроителни и силуетни планове за конкретни зони според действащите нормативни изисквания и регламентираните форми на графично представяне.